Teatro g. 3-10
LT-2001 Vilnius, Lietuva
tel. + 370 5 2791293
mob. + 370 611 23522
faks. + 370 5 2791293
el.paštas: office@gip.lt
 
 
||

Pradėtas įmonių likvidavimas Registrų centro iniciatyva
Pradėtas įmonių likvidavimas Registrų centro iniciatyva
2005 m. gruodžio 2 d.

Įsiteisėjo pirmieji teismo sprendimai, leidžiantys pradėti dviejų įmonių likvidavimo procedūrą Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva. Taigi prasideda kampanija prieš vadinamąsias įmones-vaiduoklius, kurios nevykdo veiklos ir vengia teikti privalomus duomenis apie save.

Juridinių asmenų registro tvarkytojas valstybės įmonė Registrų centras pirmą kartą pasinaudojo savo teise inicijuoti veiklos nevykdančios įmonės likvidavimą. Artimiausiu metu tikimasi sulaukti teismo sprendimo dar dėl šešių įmonių analogiško likvidavimo.

Oficialiais duomenimis, šiuo metu Lietuvoje veikia per 136 tūkst. juridinių asmenų. Negalutiniais duomenimis apie 20 tūkst. (beveik 15 proc.) įmonių ir organizacijų šiuo metu nevykdo veiklos, nors nėra paskelbusios bankroto ar likvidavimo pradžios. Tokios įmonės-vaiduokliai apsunkina Juridinių asmenų registro bei mokesčių administravimą, iškreipia duomenis apie šalies verslo pajėgumus.

Civilinis kodeksas numato, kad juridiniam asmeniui gali būti inicijuota likvidavimo procedūra, jei jis per penkerius metus neatnaujino savo duomenų Juridinių asmenų registre arba dvejus metus iš eilės nepateikė metinės finansinės atskaitomybės dokumentų ir nepranešė apie nepateikimo priežastis. Likvidavimas Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva gresia ir tais atvejais, kai valdymo organai negali priimti nutarimų, kadangi nėra kvorumo dėl valdymo organo narių atsistatydinimo ir tai trunka ilgiau nei šešis mėnesius arba kai juridinio asmens valdymo organų narių ilgiau nei šešis mėnesius negalima surasti juridinio asmens buveinėje ir jų adresais, nurodytais Juridinių asmenų registre.

Likviduojant įmones bus glaudžiai bendradarbiaujama su Nacionaline verslo administratorių asociacija, delegavusia likviduojamų įmonių likvidatorius ir sutikusia nemokamai suteikti jų paslaugas likviduojant pirmąsias dešimt įmonių.

Papildoma informacija

Artimiausiu metu Juridinių asmenų registrą tvarkantis Registrų centras ketina pasinaudoti teise surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus juridinių asmenų vadovams, pateikiantiems netikslius ar melagingus duomenis bei dokumentus.

Atstovas spaudai Aidas Petrošius. Tel. (8~5) 2688 366, Mob. (8-615) 14014, el.p. aidas@kada.lt


<< grįžti
Legal Disclaimer