Teatro g. 3-10
LT-2001 Vilnius, Lietuva
tel. + 370 5 2791293
mob. + 370 611 23522
faks. + 370 5 2791293
el.paštas: office@gip.lt
 
 
||

Pasvarstymai dėl “protingo” delspinigių dydžio


Dėl “protingo” delspinigių dydžio

Ø Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką 0,2 proc. delspinigiai, kurie sudaro net 73 proc. metinių palūkanų, yra laikomi aiškiai per didelėmis netesybomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-505/2005; 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Glass Market“ prieš UAB „Lygiakraštis“, Nr. 3K-3-1070/2003; 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija prieš UAB „Ferteksos transportas“, Nr. 3K-3-316/2005; 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Lemora“ prieš UAB „Pergamas“, Nr. 3K-3-394/2005; kt.). Ø Vienoje iš bylų Lietuvos aukščiausiasis teismas 0,2 proc. dydžio delspinigius sumažino iki 0,02 proc. Civilinė byla Nr. 3K-3-394/2005: “Teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškovo UAB „Lemora“ prašomi priteisti 0,2 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną yra nepagrįstai didelės netesybos, todėl teisėjų kolegija sumažina jų dydį iki 0,02 proc. (t. y. 7,3 proc. metinių palūkanų), sumažinant prašomą priteisti 3387,14 Lt delspinigių sumą iki 338,71 Lt (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis).” Ø Teise mažinti delspinigius teismas naudojasi savo nuožiūra atsižvelgdamas į teisiškai reikšmingas bylos aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. gegužės 20 d. nutartis civilinėje byloje Valstybės įmonė Valstybės turto fondas v. UAB “Bartašiškės”, bylos Nr. 3K-3-757/2002, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje L. A. Dumčienė v. GNSB “Krantas-2”, bylos Nr. 3K-3-721/2002). Ø CK 6.73 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Analogiškai delspinigių sumažinimas reglamentuojamas ir CK 6.258 straipsnio 3 dalyje (Civilinė byla Nr. 3K-3-316/2005). Ø Tačiau yra pasitaikę atvejų, kuomet Lietuvos Aukščiausiasis teismas, atsižvelgdamas į sutarties specifinį pobūdį (kuomet vienai Šaliai yra svarbus laiku atliekamas apmokėjimas už suteiktas paslaugas, nes nuo tinkamai vykdomų atsiskaitymų priklauso normalus darbas, kartu ir tos Šalies ūkinė veikla) pripažino teisingomis ir 0,2 proc. dydžio palūkanas. (Pavyzdžiui, civilinė byla Nr. 3K-3-358/2005). Ø Taigi darytina išvada, kad sprendžiant, koks delspinigių dydis (procentais) turėtų būti tinkamas konkrečiu atveju, yra fakto klausimas. Teismų praktikoje vadovaujamasi įvairiais kriterijais, pvz., įstatyme numatytais palūkanų dydžiais analogiškais atvejais, bankų skaičiuojamų palūkanų vidutiniais tarifais ar kitais panašiais dydžiais (Civilinė byla Nr. 3K-3-163/2004).

<< grįžti
Legal Disclaimer