Vilniaus skyrius
Teatro g. 11/8-1
LT-03107 Vilnius, Lietuva
tel. + 370 5 2610929
faks. + 370 5 2791293
el.paštas: office@gip.lt

Kauno skyrius
Putvinskio g. 38-10,
Kaunas, Lietuva
tel. +370 7 222326
faks. +370 7 222326
el.paštas: info@gip.lt

 ||

Metinės finansinės atskaitomybės pateikimas
Juridiniai asmenys
Metinės finansinės atskaitomybės pateikimas Metinės finansinės atskaitomybės pateikimo juridinių asmenų registrui teisiniai pagrindai. Vasario pabaiga – kovas yra laikotarpis kai daugelis įmonių rengiasi šaukti eilinius susirinkimus, kuriuose bus tvirtinamos metinės finansinės atskaitomybės. Reiktų prisiminti, kad nuo 2004 m. sausio 1 d. metines finansines atskaitomybes reikia pateikti ir Juridinių asmenų registrui.
||

Seminaras
Viešieji pirkimai
UAB „Interaktyvios verslo sistemos“, administruojanti Tarptautinį pirkimų portalą www.opic.lt, bendradarbiaujant su Viešųjų pirkimų tarnyba bei advokatų kontora „Goštautas ir partneriai“ organizuoja seminarą „Sėkmingo dalyvavimo Lietuvos viešuosiuose pirkimuose praktika“. Seminaras skirtas verslo įmonėms, dalyvaujančioms viešųjų pirkimų konkursuose Lietuvoje ir sekančioms pokyčius Lietuvos viešųjų pirkimų sektoriuje. Seminaro metu viešųjų pirkimų ekspertai pateiks praktinę metodiką, kaip sėkmingai parduoti perkančiajai organizacijai, pristatys Lietuvos viešųjų pirkimų centralizavimo sistemą, dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose palengvinančią naujovę – įtraukimą į patvirtintų tiekėjų sąrašus bei tiekėjų kvalifikacijos vertinimo problemas, Lietuvos viešųjų pirkimų teisinį reglamentavimą bei ginčų tarp tiekėjų ir pirkėjų sprendimo tvarką. Programa 08.45 – 09.15 Dalyvių registracija 09.15 – 09.25 Įžanginis žodis 09.25 – 10.25 Sėkmingo pardavimo perkančiajai organizacijai metodika (I dalis) (Ar verta dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose/ Kaip organizuojami pirkimai/ Dokumentų dalyvavimui paruošimas/ Pasiūlymų rengimas ir vertinimas). Lektorius: Saulius Mažeikis, Ūkio valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba 10.25 – 10.40 Kavos pertraukėlė 10.40 – 11.40 Sėkmingo pardavimo perkančiajai organizacijai metodika (II dalis) (Ginčų nagrinėjimas/ Sutarties vykdymas/ Kaip padidinti galimybes laimėti/ Dažniausiai pasitaikančios klaidos) Lektorius: Saulius Mažeikis, valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba 11.40 – 12.00 Viešųjų pirkimų vykdymo pokyčiai perkančiojoje organizacijoje. (Pirkimai per centrinę perkančiąją organizaciją/ Patvirtintų tiekėjų kvalifikacijos vertinimas) Lektorius: Saulius Mažeikis, valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba 12.00 – 13.00 Pietų pertrauka 13.00 – 13.20 Lietuvos viešųjų pirkimų centralizavimo principai ir perspektyvos. Lektorius: atstovas iš Viešųjų pirkimų tarnybos prie LR Vyriausybės 13.20 – 14.20 Oficialių patvirtintų tiekėjų sąrašų sudarymas – dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose palengvinimas. Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo problemos. Lektorius: atstovas iš Viešųjų pirkimų tarnybos prie LR Vyriausybės 14.20 – 15.20 Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas Lietuvoje. (Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas: Principai/ Viešojo pirkimo komisija ir darbas su ja/ Viešojo pirkimo dokumentai) Lektorius: Algirdas Goštautas, advokatas, advokatų kontora „Goštautas ir partneriai“ 15.20 – 15.35 Kavos pertraukėlė 15.35 – 16.35 Ginčai tarp tiekėjų ir pirkėjų. (Pretenzijos, ieškiniai/ Teisminės praktikos pavyzdžiai). Lektorius: Algirdas Goštautas, advokatas, advokatų kontora „Goštautas ir partneriai“ 16.35 – 17.00 Diskusijos, klausimai ir atsakymai. Daugiau informacijos apie seminarą ir registracijos formą galima rasti www.opic.com/seminaras. UAB „Interaktyvios verslo sistemos“ Tel.: +370 5 2600565 Faksas: +370 5 2600616 El. paštas: rytis@opic.com||

Įmonių metinė finansinė atskaitomybė - internetu
http://www.registrucentras.lt/apie/naujienos/0603-14.php
Šalies įmonės savo metinės finansinės atskaitomybės dokumentus Juridinių asmenų registrui (JAR) nuo šiol galės pateikti ir internetu. Šiandien JAR tvarkanti Valstybės įmonė Registrų centras aktyvavo elektroninių paslaugų sistemą, suteikiančią galimybę internetu parsisiųsti finansinės atskaitomybės elektronines dokumentų formas ir jas užpildyti. Balandį VĮ Registrų centras bus visiškai pasirengęs priimti ir apdoroti elektroniniu būdu teikiamus įmonių finansinės atskaitomybės dokumentus.
||

Individuali veikla ar darbo santykiai?
Žurnalas
Komercinės ūkinės veiklos, verslo sėkmė labai priklauso ir nuo mokesčių atžvilgiu efektyvios bei teisėtos komercinės veiklos organizavimo formos pasirinkimo. Nenuostabu, kad tokie teisiškai skirtingi ir sunkiai palyginami institutai kaip individuali veikla ir darbo santykiai verslo praktikoje dažnai svarstomi, lyginami vienas su kitu kaip aiškios alternatyvos, siekiant kiek įmanoma veiksmingiau mokesčių atžvilgiu organizuoti įmonės veiklą.
||

Pradėtas įmonių likvidavimas Registrų centro iniciatyva
http://www.kada.lt/apie/naujienos/0512-03.php
Pradėtas įmonių likvidavimas Registrų centro iniciatyva 2005 m. gruodžio 2 d. Įsiteisėjo pirmieji teismo sprendimai, leidžiantys pradėti dviejų įmonių likvidavimo procedūrą Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva. Taigi prasideda kampanija prieš vadinamąsias įmones-vaiduoklius, kurios nevykdo veiklos ir vengia teikti privalomus duomenis apie save.
||

Pasvarstymai dėl “protingo” delspinigių dydžio
G&p stay legal!
Dėl “protingo” delspinigių dydžio Ø Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką 0,2 proc. delspinigiai, kurie sudaro net 73 proc. metinių palūkanų, yra laikomi aiškiai per didelėmis netesybomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-505/2005; 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Glass Market“ prieš UAB „Lygiakraštis“, Nr. 3K-3-1070/2003; 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija prieš UAB „Ferteksos transportas“, Nr. 3K-3-316/2005; 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Lemora“ prieš UAB „Pergamas“, Nr. 3K-3-394/2005; kt.).
||

Uždarosios akcinės bendrovės akcijų perleidimas/ „Juristas“ | 2005 m. Nr. 2
Laurynas Ščukas, teisininkas
Remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, akcijos – tai vertybiniai popieriai, patvirtinantys jų savininko (akcininko) teisę dalyvauti valdant bendrovę, jeigu įstatymai nenustato ko kita, teisę gauti dividendų, teisę į dalį bendrovės turto, likusio po jos likvidavimo, ir kitas įstatymų nustatytas teises. Suprantama, kad ir akcijos, kaip turtas, ir bendrovė netektų savo vertės ir prasmės, jei jų nebūtų galima perleisti kitiems asmenims ar ūkio subjektams. Sudarant sandorius dėl akcijų perleidimo, būtina laikytis teisės aktų reikalavimų, kuriuos pravartu išmanyti kiekvienam aktyviai tokioje rinkoje veikiančiam asmeniui. Šiame straipsnyje aptarsime uždarosios akcinės bendrovės akcijų pirkimo–pardavimo procedūrą.
||

Konfidencialumo sutartys – praktiniai aspektai
Kadangi verslo visuomenėje informacija yra itin paklausi prekė, nuo žymesnių informacijos nuostolių bendrovė gali apsisaugoti tik itin preciziškai valdydama informacijos srautus. Bene populiariausia informacijos apsaugos priemonių, taikomų tiek bendrovės viduje, tiek santykiuose su klientais ar partneriais, nepaisant aiškaus teisinio reguliavimo stokos, yra konfidencialumo susitarimai. Tik tinkamai parengti konfidencialumo susitarimai turės žymią praktinę reikšmę bei leis išvengti materialinių nuostolių.
||

Metinė finansinė atskaitomybė – geriau dabar negu vėliau
Metinė bendrovės finansinė atsakomybė – tai svarbus bendrovės veiklos etapas, kuriuo įvertinama bendrovės veikla per ataskaitinius finansinius metus. Tinkamai parengti metinės finansinės atskaitomybės dokumentus svarbu ne tik dėl gana griežtų teisės aktų reikalavimų ir galimos atsakomybės, bet ir dėl bendrovės vidaus valdymo įvertinimo ir bendrovės veiklos optimizavimo.
||

Neatsiejama viešųjų pirkimų dalis – skundai
Verslas ir teisė
Perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų komisijos dažnai nepaiso Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnių, nustatančių pirkimų procedūrų tvarką. Galimybė efektyviai ginti savo teisėtus interesus sietina su lanksčia Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta pretenzijų bei skundų dėl viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimų nagrinėjimo tvarka.
||

Darbdavio ir darbuotojo konkurencijos draudimo sutartis
Verslas ir teisė
Didėjant verslo rinkos specializacijai bei augant konkurencijai, kvalifikuoti darbuotojai tampa svarbiu veiksniu, darančiu įtaką konkurencijos procesams, o tokių darbuotojų perėjimas dažnai susijęs su dideliais materialiniais bei informacijos nuostoliais. Viena iš praktikoje paplitusių galimybių darbdaviui apsisaugoti nuo didesnių nuostolių – konkurencijos draudimo sutartys.
Legal Disclaimer